Yazı Detayı
19 Şubat 2014 - Çarşamba 10:38 Bu yazı 9722 kez okundu
 
EMEKLİ OLAN İŞÇİNİN AYNI İŞYERİNDE TEKRAR İŞE BAŞLAMASI HALİNDE KIDEM TAZMİNATI
 
 

Emekli olan işçi genellikle geçimini emekli maaşı ile sürdüremediğinden çalışmasını sonlandırdığı işyerine geri dönmektedir. Emeklilik ile kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçi aynı işyerinde veya işverene bağlı diğer şirketlerde çalışmaya devam ettiğinde ve iş akdi tekrar son bulduğunda kıdem tazminatı tartışma konusu olmaktadır.
Daha önce de belirttiğimiz üzere kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılmaktadır. Kıdem tazminatı net ücrete çalışana sağlanan diğer tüm menfaatlerin eklenmesi ile bulunmaktadır. Diğer menfaatlere dahil olan kalemler; yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, unvan tazminatı, aile yardımı, temettü, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, kalifiye-nitelik zammı, sağlık zammı, mali sorumluluk tazminatı ve devamlı olarak ödenen diğer primler gibi kalemlerden oluşmaktadır.
Çalışan emekli olduğu süreye kadar olan hizmetinin karşılığı kıdem tazminatını aldıktan sonra, aynı işverenin aynı veya değişik işyerlerinde çalışmaya devam eder ve işyerinde emeklilik sonrası en az bir yıl çalışıp iş sözleşmesi de 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde son bulur ise ikinci defa çalışmaya başladığı süreye ilişkin olarak kıdem tazminatı ödenir. Bir yıllık süre olmaz ise kıdem tazminatı ödenmeyecektir.
Aşağıda alıntılanan Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere emekli olan çalışanın sonraki çalışması ayrı bir çalışma olarak görülmekte ve bağlantılı kabul edilmemektedir. Kıdem tazminatı da bu çalışma içerisinde ödenen ücret üzerinden belirlenecektir.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 1990/11218 Esas 1991/2414 Karar sayılı kararında “İkinci kez alınacak kıdem tazminatının hesabında, ancak emekli olduktan sonraki çalışma süresi için kıdem tazminatı istenebilir. Kıdem tazminatı ödenen emeklilikten önceki çalışma süresi, kıdem tazminatı hesabına katılarak yeniden hesap yapılamaz.” denilmiştir.
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 2012/10297 Esas 2013/224 Karar sayılı kararında “Dosya içeriğine göre davacının 20.07.2006 tarihinden itibaren davalı şirketin inşaat işyerinde çalışmış, 03.06.2009 tarihinde emeklilik nedeni ile davacı işçi tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının emekliliğini takip eden iki aylık süredeki çalışması ayrı bir sözleşme kapsamında çalışma olduğunun kabulü gerekir.” denilmiştir.

 
Etiketler: EMEKLİ, OLAN, İŞÇİNİN, , AYNI, İŞYERİNDE, , TEKRAR, İŞE, BAŞLAMASI, , HALİNDE, K
Yorumlar
Haber Yazılımı