Yazı Detayı
27 Ocak 2014 - Pazartesi 12:12 Bu yazı 1424 kez okundu
 
ÇALIŞANLARDAN YAZILI ONAY ALINMASI GEREKEN HALLER
 
 

1.FAZLA ÇALIŞMA
İşveren fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için “4857 sayılı İş Kanunu” ve “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği” uyarınca işçinin yazılı onayını almalıdır.
Bu onay işverence işçilerden her yılbaşında ve yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.
İşçinin işe girişte imzaladığı sözleşmede fazla çalışmayı kabul etmiş olması, bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.
2.ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 44.maddesi uyarınca toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile belirlenecektir.
Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin yazılı onayını yapılacak her çalışma öncesinde almak gerekmektedir.
3.GEÇİCİ İŞ İLİŞKİS
İşveren İş Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca işçinin iş sözleşmesinin devri aşamasında işçinin yazılı rızası alınmalıdır.
İşçi holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere devredilmesi halinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olacaktır.
Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiye talimat verme hakkına sahiptir, işçinin sağlık ve güvenlik risklerinde alınması gereken önemlerden ve verilmesi gereken eğitimlerden sorumludur.
4.ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK
İşveren işçinin çalışma koşullarında esaslı değişikliği işçiye yazılı olarak bildirim ile yapabilir. Ancak işçi tarafından yazılı kabul halinde değişiklik gerçekleşmiş sayılabilir. İşçi esaslı değişikliği kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir.
Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.
Yazılı olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içerisinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz
5.DENKLEŞTİRME
Çalışma süresi İş Kanununa göre haftada en çok kırk beş saattir.
Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.
Tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir.
Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.
Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilecektir.
Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri işverence belirlenir.
Örneğin; Haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılması durumunda, o işyerinde haftada 6 gün çalışılıyorsa bir işçi haftada en çok (11X6=) 66 saat, 5 gün çalışılıyorsa en çok (11X5=) 55 saat çalıştırılabilecektir. Böylece, çeşitli nedenlerle iş yerlerinde "yoğunlaştırılmış iş haftası" uygulanabilecektir. Bu şekilde, yoğunlaştırılmış iş haftasından sonraki haftalarda işveren işçiyi daha az sürelerle çalıştırması durumunda, işçiye fazla çalışma ücreti ödemek zorunda kalmayacaktır. Buna göre, örneğin haftanın 5 günü çalışılan bir işyerinde işçi üç hafta boyunca haftalık toplam 55 saat çalışmışsa, daha sonraki üç hafta boyunca haftada 35 saat çalıştırılmak suretiyle, haftalık ortalama çalışma süresi olan 45 saat aşılmamış olacaktır. Yıl içinde, ikişer aylık dönemler içerisinde kalmak koşulu ile denkleştirme esasına göre çalışma yaptırılabilecektir.

Ayrıca Kanunun 109.maddesinde Kanun gereğince yapılacak tüm bildirimlerin yazılı ve imza karşılığında yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 
Etiketler: ÇALIŞANLARDAN, YAZILI, ONAY, , ALINMASI, GEREKEN, HALLER
Yorumlar
Haber Yazılımı